Kobylka zelená ( Tettigonia viridissima )

Kobylka zelená ( Tettigonia viridissima )

Datum pořízení fotografie: 4. 6. 2018 13:44:21

Zobrazeno: 263 ×