Daněk skvrnitý
Daněk skvrnitý
Daněk skvrnitý
Daněk skvrnitý
Prase divoké
Prase divoké
Liška obecná
Liška obecná
Liška obecná
Liška obecná
Kuna skalní
Kuna skalní
Srna
Srna
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný
Srna
Srna
Srna
Srna
Srna
Srna
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný
Srnec obecný

Sysel obecný
Sysel obecný

Jelen lesní
Jelen lesní
Kuna skalní
Kuna skalní