Hnědásek osikový ( Euphydryas maturna )
Hnědásek osikový ( Euphydryas maturna )
Hnědásek osikový ( Euphydryas maturna )
Hnědásek osikový ( Euphydryas maturna )
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar )
Ohniváček černočárný (Lycaena dispar )
Modrásek jehlicový ( Polyommatus icarus )
Modrásek jehlicový ( Polyommatus icarus )
Lišaj dubový ( Marumba quereus )
Lišaj dubový ( Marumba quereus )
Ostřihom
Ostřihom
Bazilika sv. Štěpána - Ostřihom
Bazilika sv. Štěpána - Ostřihom
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Kavyl
Kavyl
Pryšec chvojka ( Euphorbia cyparissias )
Pryšec chvojka ( Euphorbia cyparissias )
Kavyl
Kavyl
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Soumračník jitrocelový (C. palaemon )
Soumračník jitrocelový (C. palaemon )
Zejkovec hluchavkový ( P. maculavia )
Zejkovec hluchavkový ( P. maculavia )
Záraza
Záraza
Záraza
Záraza
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Okáč luční ( Maniola jurtina )
Okáč luční ( Maniola jurtina )
Černýš rolní ( Melampyrum arvense )
Černýš rolní ( Melampyrum arvense )