Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Kavyl
Kavyl
Pryšec chvojka ( Euphorbia cyparissias )
Pryšec chvojka ( Euphorbia cyparissias )
Kavyl
Kavyl
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Soumračník jitrocelový (C. palaemon )
Soumračník jitrocelový (C. palaemon )
Zejkovec hluchavkový ( P. maculavia )
Zejkovec hluchavkový ( P. maculavia )
Záraza
Záraza
Záraza
Záraza
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Kosatec různobarevný ( Iris variegata )
Okáč luční ( Maniola jurtina )
Okáč luční ( Maniola jurtina )
Černýš rolní ( Melampyrum arvense )
Černýš rolní ( Melampyrum arvense )
Babočka bodláková ( Vanessa cardui )
Babočka bodláková ( Vanessa cardui )
Trnovník akát ( Robinia pseudoacacia )
Trnovník akát ( Robinia pseudoacacia )
Bělokřídlec luční ( Siona lineata )
Bělokřídlec luční ( Siona lineata )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Třemdava bílá ( Dictamnus albus )
Starý jasan
Starý jasan
Děvičky
Děvičky
Žlabatka listová - duběnka (Cynips...
Žlabatka listová - duběnka (Cynips...
Okáč pýrový ( Pararge aegeria )
Okáč pýrový ( Pararge aegeria )