Kvakoš noční
Kvakoš noční
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Konopka obecná
Konopka obecná
Vrabec polní  ( Passer montanus )
Vrabec polní ( Passer montanus )
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá

Vlha pestrá
Vlha pestrá
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Konopka obecná
Konopka obecná
Konopka obecná
Konopka obecná
Konopka obecná
Konopka obecná
Čejka chocholatá
Čejka chocholatá
Kalous ušatý
Kalous ušatý
Hrdlička divoká
Hrdlička divoká