Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Potápka nroháč ( Podiceps cristatus )
Potápka nroháč ( Podiceps cristatus )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Polák chocholačka ( Aythya fuligula )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Bažant královský
Bažant královský
Bažant královský
Bažant královský
Krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
Krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
Krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
Krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Pěnice černohlavá ( Sylvia atricapilla )
Kachna divoká ( Anas platxrhynchos )
Kachna divoká ( Anas platxrhynchos )
Zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )
Zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )
Zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )
Zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )