Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná
Čírka obecná
Čírka modrá
Čírka modrá
vodouš tmavý
vodouš tmavý
Bekasina otavní
Bekasina otavní
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
vodouš tmavý
vodouš tmavý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš tmavý
Vodouš tmavý
Vodouš tmavý
Vodouš tmavý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš tmavý
Vodouš tmavý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý
Vodouš šedý