Moták pochop
Moták pochop
Strnad obecný
Strnad obecný
Bramborníček černohlavý - samička
Bramborníček černohlavý - samička
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Ťuhýk obecný
Krahujec obecný
Krahujec obecný
Krahujec obecný
Krahujec obecný
Krahujec obecný
Krahujec obecný
Moták pochop
Moták pochop
Strnad obecný
Strnad obecný
Konipas luční
Konipas luční
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Vlha pestrá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Poštolka rudonohá
Poštolka rudonohá
Poštolka rudonohá
Poštolka rudonohá