Čáp černý
Čáp černý
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Konipas horský
Konipas horský
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční

Vodouš kropenatý
Vodouš kropenatý
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Konipas horský
Konipas horský
Rákosník proužkovaný
Rákosník proužkovaný
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá