Bažant obecný
Bažant obecný
Vodouš kropenatý
Vodouš kropenatý
Vodouš kropenatý
Vodouš kropenatý
Čáp černý
Čáp černý
Čáp černý
Čáp černý
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Hrdlička divoká - mladý pták
Hrdlička divoká - mladý pták
Hrdlička divoká - mladý pták
Hrdlička divoká - mladý pták
Volavka popelavá
Volavka popelavá
Konipas horský
Konipas horský
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Volavka popelavá
Volavka popelavá

Volavka popelavá
Volavka popelavá
Vodouš kropenatý
Vodouš kropenatý