Puštík obecný
Puštík obecný
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Lyska černá
Lyska černá
Lyska černá
Lyska černá
Zrzohlávka rudozobá
Zrzohlávka rudozobá
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Polák chocholačka - samice
Polák chocholačka - samice
Polák chocholačka
Polák chocholačka
Ledňáček říční
Ledňáček říční
Datel černý
Datel černý
Datel černý
Datel černý
Bažant obecný
Bažant obecný
Sova pálená
Sova pálená
Drozd zpěvný
Drozd zpěvný