Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Heliaeetus albicilla )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )