Dudek chocholatý ( Upupa epops )
Dudek chocholatý ( Upupa epops )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Jespák bojovný ( Philomachus pugnax )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )