Vodouš bahenní ( Tringa glereola )
Vodouš bahenní ( Tringa glereola )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš rudonohý ( Tringa totanus )
Vodouš rudonohý ( Tringa totanus )
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus )
Konipas luční ( Motacilla flava )
Konipas luční ( Motacilla flava )
Kormorán velký ( Phalacrocorax carbo )
Kormorán velký ( Phalacrocorax carbo )
Kormorán velký ( Phalacrocorax carbo )
Kormorán velký ( Phalacrocorax carbo )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Kulík říční ( Charadrius dubius )
Kulík říční ( Charadrius dubius )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Moták pochop ( Circus aeruginosus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )
Skorec vodní ( Cinclus cinclus )