Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Hrdlička divoká ( Streptolelia turtur )
Hrdlička divoká ( Streptolelia turtur )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris )
Špaček obecný ( Sturnus vulgaris )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Vlha pestrá ( Merops apiaster )
Konipas luční Motacilla flava )
Konipas luční Motacilla flava )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš šedý ( Tringa nebularia )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš šedý a jespáci bojovní
Vodouš šedý a jespáci bojovní
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Vodouš bahenní ( Tringa glareola )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )