Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisila čáponohá ( Himantopus himantopus )
Pisík obecný ( Actitis hypoleucos )
Pisík obecný ( Actitis hypoleucos )
Pisík obecný ( Actitis hypoleucos )
Pisík obecný ( Actitis hypoleucos )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Bekasina otavní ( Gallinago gallinago )
Bekasina otavní ( Gallinago gallinago )
Vodouš bahenní ( Tringa glereola )
Vodouš bahenní ( Tringa glereola )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Čírka obecná ( Anas crecca )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Koliha velká ( Numenius arguata )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Bělořit šedý ( Oenanthe oenanthe )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )