krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
krutihlav obecný ( Jynx torguilla )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Sýkořice vousatá ( Panurus biarmicus )
Strnad obecný ( Emberiza citrinnela )
Strnad obecný ( Emberiza citrinnela )
Holub hřivnáč ( Columba palumbus )
Holub hřivnáč ( Columba palumbus )
Kos černý ( Turdus merula )
Kos černý ( Turdus merula )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Vodouš kropenatý ( Tringa ochropus )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček hnědý ( Saxicola rubetra )
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Potápka roháč ( Podiceps cristatus )
Potápka roháč ( Podiceps cristatus )
zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )
zrzohlávka rudozobá ( Netta rufina )
Polák velký ( Aythia ferina )
Polák velký ( Aythia ferina )
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris )
Drozd kvíčala ( Turdus pilaris )