Moták lužní ( Cirkus pygargus )
Moták lužní ( Cirkus pygargus )
Volavka popelavá ( Ardea cinerea )
Volavka popelavá ( Ardea cinerea )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Linduška lesní (Anthus trivialis )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá ( Vanellus vanellus )
Skřivan polní ( Alauda arvensis )
Skřivan polní ( Alauda arvensis )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )