Čáp černý ( Ciconia nigra )
Čáp černý ( Ciconia nigra )
Čáp černý ( Ciconia nigra )
Čáp černý ( Ciconia nigra )
Čáp černý ( Ciconia nigra )
Čáp černý ( Ciconia nigra )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Volavka popelavá ( Ardea cinerea )
Volavka popelavá ( Ardea cinerea )
Čáp bílý ( Ciconia ciconia )
Čáp bílý ( Ciconia ciconia )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Mandelík hajní ( Coracias garrulus )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Dudek chocholatý (Upupa epops )
Hrdlička divoká ( Streptopelia turtur )
Hrdlička divoká ( Streptopelia turtur )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
kra
kra
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Krahujec obecný ( Accipiter nisus )
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus )
Čejka chocholatá (Vanellus vanellus )