Luňák červený ( Milvus milvus )
Luňák červený ( Milvus milvus )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor )
Ťuhýk šedý ( Lanius excubitor )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bažant obecný ( Phasianus colchicus )
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Bramborníček černohlavý ( Saxicola...
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Stehlík obecný ( Carduelis carduelis )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Břehouš černoocasý ( Limosa limosa )
Břehouš černoocasý ( Limosa limosa )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )
Poštolka obecná ( Falco tinnunculus )