Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Luňák hnědý ( Milvus migrans )
Luňák hnědý ( Milvus migrans )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Orel křiklavý ( Aquilapomarina )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Káně lesní ( Buteo buteo )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Orel královský ( Aquila heliaca )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Kukačka obecná (Cuculus canorus )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )
Orel mořský ( Haliaeetus albicilla )