Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Skřivan polní ( Alauda arvensis )
Skřivan polní ( Alauda arvensis )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Ťuhýk obecný ( Lanius collurio )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Husice liščí ( Tadorna tadorna )
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Tenkozobec opačný ( Recurvirostra...
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Moták pochop ( Cirkus aeruginosus )
Koroptev polní ( Perdix perdix )
Koroptev polní ( Perdix perdix )